ПРОДУКТИ

 

- Машини за производство на санитарно-хигиенна
   хартия

- Машини за производство на тоалетна хартия, които
   включват следните единици:
        - Машина за навиване
        - Машина за нарязване
        - Полуавтоматична опаковъчна машина
        - Машина за производство на бобини

- Машина за производство на хартиени салфетки

 

 


Пощенски адрес: Martirok Street 59 H-2145
Tel.: +36 28-50-80-80  
Факс: +36 28-50-80-83
E-mail: fem@fem.hu