МАШИНА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТОАЛЕТНА ХАРТИЯ

 

Производствената линия се състои от следните единици:
- основна машина за навиване на хартията
- комбиниран лентов конвейер за пренасяне на хартиените
   ролки
- машина за нарязване за нарязване на хартиените ролки на
   точния размер
В края ролките с точен размер се опаковат по 4 или 8.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

 

- Диаметър на основното хартиено руло: макс. 1600 мм
- Капацитет: 20000 ролки тоалетна хартия / 8 часа
- Необходима площ: 9 х 3 м
- Брой работници: 2 + 1 (1 оператор на машината)

Необходимо захранване:
- Сгъстен въздух: 10 bar,100 литра/минута
- Електрическа мрежа: 3 х 230 / 400 V, 500 Hz
- Мощност: 9 kW
ГАЛЕРЕЯ
 

Пощенски адрес: Martirok Street 59 H-2145
Tel.: +36 28-50-80-80  
Факс: +36 28-50-80-83
E-mail: fem@fem.hu